Atlandi tuur

Atlandi tuur on kalaliik tuuraliste seltsi tuurlaste sugukonna perekonnast tuur. Eesti keeles ka samb, sammakala, töör, tüürakala, tüüras.

Kirjeldus

Tema selja tume toon muutub külgedel sinkjashõbedaseks ning kõhu all lõpuks hallikasvalgeks. Tuura lamenenud pea tipneb teravalt väljavenitatud ninamikuga – nokisega. Pea alaküljel paikneb nii suure kala kohta lausa karikatuurselt väike ja keha pikiteljega ristiasetsev väljasopistatav suu. Nokise tipu ja suu vahelt leiame kõigil tuurlastel neli poist. Atlandi tuural on nad siledad ega ulatu ei ninamiku tipuni ega suuni. Atlandi tuura alahuule keskel on katkestus. Mida vanemaks tuur saab, seda lühemaks muutub kehaga võrreldes nokis. Kuni kolmekuistel noortel tuuradel esinevad suus hambad, mis oma kujult meenutavad veidi haide hambaid, kuid koosnevad sarnaselt sõõrsuudega (jõe- ja oja-silm) sarvainest. Kõik suguküpsed tuurad on aga hambutud. Tuura keha lõpeb erihõlmalise sabaga, st sabauime ülemine sagar on alumisest oluliselt pikem.

Põnev fakt: Tuural ei olegi soomuseid, sest 200 miljonit aastat tagasi (Juura ja Kriidi ajastul), mil nad maailmameres välja kujunesid, polnud luiseid soomused evolutsiooniliselt veel tekkida jõudnudki. Nii katavadki tuurade piklikku keret viis rida radiaalmustriga luukilpe, mis muudavad selle näiliselt viietahuliseks.

Maksimaalne pikkus kuni 403 cm (tavaline 250 cm), mass kuni 320 kg. Maksimaalne fikseeritud eluiga 60 aastat.

Levik, seisund

Euroopa vetes haruldane, äärmiselt ohustatud seisundis kalaliik. Euroopas on Atlandi tuura koelmud  jõgede tõkestamise, reostuse ja ülepüügi tõttu suures osas hävinud.  Lääne-Atlandis Põhja-Ameerika idarannikul elujõuline.

Sigimine

Emased saavad suguküpseks 8-14-aastaselt (üle 1,2 m pikkusena), isased 7-9(11)-aastaselt (üle 1 m pikkusena). Emane koeb 0,2-5,7 milj. 2-3 mm läbimõõduga mustjat või pruunikat marjatera, suhteline viljakus 12-34 marjatera. Kudema rändab kiirevoolulistesse jõgedesse. Koeb suve alguses vaiksemas kohas kruusapõhjale ja pöördub merre tagasi. Mari haudub 3–14 päeva vastavalt 22 ja 8 ºC juures, vastsed kooruvad 9–11 mm pikkustena. Noored on jões kuni kolm aastat ja laskuvad siis merre.

Toitumine

Põhitoit on bentilised selgrootud (limused, kirpvähilised, kakandilised jt) ja kalad.

 

Allikad: Kalapeedia. Eesti kalastuse entsüklopeedia. Atlandi tuur (Acipenser oxyrinchus).

Kalatoitude retseptid

Võrgud juba vees, aga retsept valimata? Leia maitsvaid ja huvitavaid kalaroogasid lõunaks, õhtusöögiks või suuremaks pidustuseks!