Räim – meie rahvuslik aare

Räim – meie rahvuslik aare

Mis on ühist räimel, rukkilillel, suitsupääsukesel, hundil ja paekivil? Kõik eelnimetatud on valitud Eesti rahvussümboliteks, mis kannavad edasi meie rahvuslikku identiteeti ja ajalugu. Peale selle aitab rahvuslike sümbolite valimine tõsta inimeste huvi vastavate liikide ja looduse kui terviku vastu.

Rahvuskala valib rahvas

Ajaloolise mererahvana ei olnud meil enda rahvuskala 2007. aastani, mil Eesti Kalaliit korraldas rahvuskala valimise konkursi, kus osales üle 50 000 inimese, kes andsid internetis hääle oma eelistusele. Viimane valik toimus kahe kange vahel – räim ja haug. Rahvuskala valimiseks moodustatud ekspertkomisjon kuulutas konkursi võitjaks räime, kes on läbi ajaloo eestlaste elu kõige rohkem puudutanud. Eesti rahva põlise toitjana on räim olnud meie jaoks oluline kala juba aastasadu ning tänapäeval püütakse teda meie vetest keskmiselt u. 30 000 tonni aastas, millest enamus läheb ekspordiks.

Väike, aga maitsev

Räim on suhteliselt väike, hõbedaläikeline kala tume-sinakasrohelise seljaga, kes asustab Läänemerd ja Liivi lahte. Räim elab vilkalt liikuvates parvedes, mis võtavad toiduotsingutel või kudemise ajal ette üpris ulatuslikke rändeid. Kalurid püüavad räime siis, kui ilmastikuolud seda soosivad, ehk kui pole jääkatet, torme ja vesi pole liiga soe. Räime ainulaadsus peitub valmistamisviiside rohkuses: sa võid räime keeta, küpsetada, praadida, grillida, marineerida ja suitsutada. Räim maitseb ühtviisi hästi nii külmalt kui ka kuumalt.

Haug kõlab ka hästi

Rahvuskala valimise konkursil napilt teiseks jäänud haugil on eestlaste südames samuti soe koht. Sellele annab tunnustust ka asjaolu, et haug valiti Kalastaja ajakirja eestvedamisel toimunud rahvahääletusel 2021. aastal aasta kalaks. Haug on meie vetes üks enimlevinumaid kalu, keda võib leida kõikjalt veesilmadest, kus on aastaringne elu. Haug on väga tähtis kala Eesti harrastuskalameestele ning parimad haugiveed asuvad Väinameres ning Lääne-Eesti saarte ümbruses. Sarnaselt räimele on ka haugi võimalik valmistada õige mitut moodi ja igal juhul võid olla kindel, et tulemus viib keele alla.

Kalatoitude retseptid

Võrgud juba vees, aga retsept valimata? Leia maitsvaid ja huvitavaid kalaroogasid lõunaks, õhtusöögiks või suuremaks pidustuseks!